????? :: ???????? :: Отель Hotel Vaishali 3* 3*

Hotel Vaishali 3* 3*


GPO Box: 206, Thamel, Kathmandu
NEPAL
Tel: +977-1-4413968, 4423934
Fax: +977-1-4414510
Email: info@hotelvaishali.com
Website: www.hotelvaishali.com