????? :: ???????? :: Отель Royal Singi 3* 3*

Royal Singi 3* 3*


GPO Box: 13168, Lal Durbar, Kathmandu
NEPAL
Tel: +977-1- 4424190, 4424191
Fax: +977-1-4424189
Email: hotel@rsingi.wlink.com.np