????? :: ???????? :: Отель Shankar 4* 4*

Shankar 4* 4*


P.O.Box: 350 Lazimpat, Kathmandu
NEPAL
Tel: +977-1-4410151
Fax: +977-1-4412691
Email: shanker@mos.com.np
Website: www.shankerhotel.com.np